สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 70 23 5 98 110 0 0 1 110
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 23 9 10 42 61 4 2 0 67
3 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 15 12 9 36 57 7 0 0 64
4 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 11 3 2 16 25 2 2 0 29
5 เซิมพิทยาคม 8 17 9 34 54 3 1 0 58
6 กุดบงพิทยาคาร 7 10 11 28 42 4 4 1 50
7 ปากสวยพิทยาคม 7 9 8 24 43 2 0 0 45
8 ประชาบดีพิทยาคม 6 8 8 22 34 2 4 0 40
9 นาดีพิทยาคม 6 4 15 25 47 8 2 2 57
10 นาหนังพัฒนศึกษา 5 5 8 18 31 5 1 2 37
11 ร่มธรรมานุสรณ์ 4 7 5 16 30 3 3 1 36
รวม 162 107 90 359 534 40 19 7 593