สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 70 23 5 98 110 0 0 1 110
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 22 9 10 41 60 4 2 0 66
3 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 11 3 2 16 25 2 2 0 29
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 10 11 9 30 51 7 0 0 58
5 เซิมพิทยาคม 8 17 9 34 54 3 1 0 58
6 กุดบงพิทยาคาร 7 10 11 28 42 4 4 1 50
7 ปากสวยพิทยาคม 6 9 8 23 42 2 0 0 44
8 ประชาบดีพิทยาคม 6 8 8 22 34 2 4 0 40
9 นาหนังพัฒนศึกษา 5 5 8 18 31 5 1 2 37
10 นาดีพิทยาคม 5 4 15 24 46 8 2 2 56
11 ร่มธรรมานุสรณ์ 4 7 5 16 30 3 3 1 36
รวม 154 106 90 350 525 40 19 7 584