สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 110 0 0 1 110
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 60 4 2 0 66
3 เซิมพิทยาคม 54 3 1 0 58
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 51 7 0 0 58
5 นาดีพิทยาคม 46 8 2 2 56
6 กุดบงพิทยาคาร 42 4 4 1 50
7 ปากสวยพิทยาคม 42 2 0 0 44
8 ประชาบดีพิทยาคม 34 2 4 0 40
9 นาหนังพัฒนศึกษา 31 5 1 2 37
10 ร่มธรรมานุสรณ์ 30 3 3 1 36
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 25 2 2 0 29
รวม 525 40 19 7 591