สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 110 0 0 1 110
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 61 4 2 0 67
3 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 57 7 0 0 64
4 เซิมพิทยาคม 54 3 1 0 58
5 นาดีพิทยาคม 47 8 2 2 57
6 ปากสวยพิทยาคม 43 2 0 0 45
7 กุดบงพิทยาคาร 42 4 4 1 50
8 ประชาบดีพิทยาคม 34 2 4 0 40
9 นาหนังพัฒนศึกษา 31 5 1 2 37
10 ร่มธรรมานุสรณ์ 30 3 3 1 36
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 25 2 2 0 29
รวม 534 40 19 7 593