หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 53 131 82
2 002 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 116 294 184
3 004 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 62 154 94
4 005 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 42 132 71
5 007 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 41 92 60
6 008 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 46 105 62
7 009 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 29 80 45
8 010 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 38 77 54
9 012 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 70 206 104
10 003 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 62 185 94
11 006 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 0 0 0
12 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 65 200 102
รวม 624 1656 952
2608

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]