หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 116 110 99.1% 0 0% 0 0% 1 0.9% 111
2 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 70 61 91.04% 4 5.97% 2 2.99% 0 0% 67
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 65 57 89.06% 7 10.94% 0 0% 0 0% 64
4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 62 54 93.1% 3 5.17% 1 1.72% 0 0% 58
5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 62 47 79.66% 8 13.56% 2 3.39% 2 3.39% 59
6 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 46 43 95.56% 2 4.44% 0 0% 0 0% 45
7 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 53 42 82.35% 4 7.84% 4 7.84% 1 1.96% 51
8 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 41 34 85% 2 5% 4 10% 0 0% 40
9 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 42 31 79.49% 5 12.82% 1 2.56% 2 5.13% 39
10 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 38 30 81.08% 3 8.11% 3 8.11% 1 2.7% 37
11 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 29 25 86.21% 2 6.9% 2 6.9% 0 0% 29
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]