ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 กีฬาจังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
10 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 4
5 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
6 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 4
5 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 5
7 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 5
8 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 5
9 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 5
10 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 5
11 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 5
12 ถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
13 ปทุมเทพวิทยาคาร2 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 4
5 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 5
6 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 6
7 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 7
8 ปทุมเทพวิทยาคาร2 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 8
9 เวียงคำวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 10
11 ถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 11
12 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 12
13 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 13
14 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 13

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 4
5 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 4
6 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 4
7 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 4

วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 4
5 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 4
6 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 6
7 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97.6 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.4 ทอง 4
5 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 5

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.8 ทอง 4
5 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 5
6 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 6
7 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
4 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
5 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
6 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
7 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
8 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
9 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
5 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
6 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
7 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
8 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
9 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
10 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
11 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
12 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
13 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
14 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
15 โรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58.6 เข้าร่วม 4
5 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 55 เข้าร่วม 5
6 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 52 เข้าร่วม 6

ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 4
5 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 4
6 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 6
7 โรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61.5 ทองแดง 7
8 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 59 เข้าร่วม 8
9 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 51 เข้าร่วม 9

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 4
5 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 5
6 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 5
7 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 7
8 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 7
9 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 7
10 โรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 7
11 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
12 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
13 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 4
5 ค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 5
6 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 5
7 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 5

ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 4
5 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 6
7 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 7
8 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 7
9 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 7
10 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 7
11 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 7

ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 4
5 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.75 เงิน 5
6 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 6
7 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 6
8 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 8
9 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 9
10 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 10
11 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 11
12 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 12
13 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 12
14 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 37 เข้าร่วม 14
15 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 32 เข้าร่วม 15

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 4
5 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 5
6 ค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 6
7 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 6
8 ถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 8
9 ปทุมเทพวิทยาคาร2 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 8
10 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 10
11 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 11
12 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 12
13 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 12
14 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 14
15 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58 เข้าร่วม 15
16 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 56 เข้าร่วม 16
17 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 53 เข้าร่วม 17
18 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 18
19 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.83 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.6 ทอง 4
5 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 5
6 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.17 เงิน 6
7 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
8 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 4
5 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 5
6 ถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
7 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
8 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
9 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
10 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
11 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
12 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
13 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
14 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
15 โรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 6
16 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -
17 วรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.83 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.17 ทอง 4
5 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.83 เงิน 5
6 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.4 เงิน 6
7 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ปทุมเทพวิทยาคาร2 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 4
5 โคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 5
6 พานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 6
7 วังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 6
8 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 8
9 หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 9
10 น้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 10
11 ฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 10
12 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 12
13 เซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 13
14 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 14
15 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 14
16 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 16
17 สังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 16
18 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 18
19 หนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 18
20 โรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 18