สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมเทพวิทยาคาร 41 16 3 60 60 4 1 0 65
2 ท่าบ่อ 31 33 5 69 73 5 3 2 81
3 น้ำสวยวิทยา 18 15 6 39 48 4 5 2 57
4 โคกคอนวิทยาคม 10 11 8 29 35 4 8 0 47
5 หนองคายวิทยาคาร 9 14 5 28 37 8 9 0 54
6 หินโงมพิทยาคม 8 4 2 14 21 4 5 1 30
7 เดื่อวิทยาคาร 7 11 2 20 28 7 4 1 39
8 เซนต์ปอลหนองคาย 7 2 0 9 13 3 8 1 24
9 ท่าบ่อพิทยาคม 6 6 10 22 30 7 9 4 46
10 โพธิ์ตากพิทยาคม 5 1 4 10 22 4 6 4 32
11 พานพร้าว 4 11 2 17 27 11 8 3 46
12 สังคมวิทยา 4 8 5 17 24 10 4 2 38
13 พระพุทธบาทวิทยาคม 4 4 2 10 13 7 3 2 23
14 ราชประชานุเคราะห์ 14 4 2 3 9 12 4 2 2 18
15 วังม่วงพิทยาคม 3 10 6 19 26 6 5 3 37
16 หนองนางพิทยาคม 3 10 3 16 20 5 7 1 32
17 วรลาโภนุสรณ์ 3 10 3 16 18 6 4 3 28
18 ค่ายบกหวานวิทยา 3 1 0 4 7 2 0 0 9
19 พระธาตุบังพวนวิทยา 2 7 3 12 15 6 4 2 25
20 โรซารีโอวิทยา 2 5 3 10 9 6 4 3 19
21 ถ่อนวิทยา 2 5 2 9 14 4 2 0 20
22 ฝางพิทยาคม 2 4 2 8 15 3 8 4 26
23 ปทุมเทพวิทยาคาร2 2 3 0 5 7 1 2 0 10
24 เวียงคำวิทยาคาร 1 4 2 7 11 0 1 0 12
25 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
26 หลวงพ่อดำวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 197 82 460 587 121 112 40 820