สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมเทพวิทยาคาร 41 16 3 60 60 4 1 0 65
2 ท่าบ่อ 31 32 5 68 73 5 2 2 80
3 น้ำสวยวิทยา 17 14 6 37 46 4 5 2 55
4 หินโงมพิทยาคม 8 4 2 14 21 4 5 1 30
5 เซนต์ปอลหนองคาย 7 2 0 9 13 3 8 1 24
6 หนองคายวิทยาคาร 6 13 5 24 33 8 9 0 50
7 เดื่อวิทยาคาร 6 10 2 18 26 7 4 1 37
8 ท่าบ่อพิทยาคม 6 6 10 22 30 7 9 4 46
9 โคกคอนวิทยาคม 5 10 7 22 28 4 8 0 40
10 สังคมวิทยา 4 8 5 17 24 10 4 2 38
11 โพธิ์ตากพิทยาคม 4 0 4 8 20 4 6 3 30
12 วังม่วงพิทยาคม 3 10 6 19 26 6 5 3 37
13 หนองนางพิทยาคม 3 10 3 16 20 5 7 1 32
14 พานพร้าว 3 10 1 14 25 11 7 3 43
15 พระพุทธบาทวิทยาคม 3 4 2 9 12 7 3 2 22
16 ราชประชานุเคราะห์ 14 3 2 2 7 10 4 2 2 16
17 ค่ายบกหวานวิทยา 3 1 0 4 7 2 0 0 9
18 พระธาตุบังพวนวิทยา 2 7 3 12 15 6 4 2 25
19 โรซารีโอวิทยา 2 5 3 10 9 6 4 3 19
20 ถ่อนวิทยา 2 5 2 9 14 4 2 0 20
21 ฝางพิทยาคม 2 4 2 8 15 3 8 4 26
22 ปทุมเทพวิทยาคาร2 2 3 0 5 7 1 2 0 10
23 วรลาโภนุสรณ์ 1 8 3 12 14 6 4 3 24
24 เวียงคำวิทยาคาร 1 3 2 6 10 0 1 0 11
25 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
26 หลวงพ่อดำวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 165 187 79 431 560 121 110 39 791