สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 73 5 2 2 80
2 ปทุมเทพวิทยาคาร 60 4 1 0 65
3 น้ำสวยวิทยา 46 4 5 2 55
4 หนองคายวิทยาคาร 33 8 9 0 50
5 ท่าบ่อพิทยาคม 30 7 9 4 46
6 โคกคอนวิทยาคม 28 4 8 0 40
7 เดื่อวิทยาคาร 26 7 4 1 37
8 วังม่วงพิทยาคม 26 6 5 3 37
9 พานพร้าว 25 11 7 3 43
10 สังคมวิทยา 24 10 4 2 38
11 หินโงมพิทยาคม 21 4 5 1 30
12 หนองนางพิทยาคม 20 5 7 1 32
13 โพธิ์ตากพิทยาคม 20 4 6 3 30
14 พระธาตุบังพวนวิทยา 15 6 4 2 25
15 ฝางพิทยาคม 15 3 8 4 26
16 วรลาโภนุสรณ์ 14 6 4 3 24
17 ถ่อนวิทยา 14 4 2 0 20
18 เซนต์ปอลหนองคาย 13 3 8 1 24
19 พระพุทธบาทวิทยาคม 12 7 3 2 22
20 ราชประชานุเคราะห์ 14 10 4 2 2 16
21 เวียงคำวิทยาคาร 10 0 1 0 11
22 โรซารีโอวิทยา 9 6 4 3 19
23 ค่ายบกหวานวิทยา 7 2 0 0 9
24 ปทุมเทพวิทยาคาร2 7 1 2 0 10
25 กีฬาจังหวัดหนองคาย 2 0 0 0 2
26 หลวงพ่อดำวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 560 121 110 39 830