หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 13 21 16
2 006 โรงเรียนถ่อนวิทยา 26 50 32
3 008 โรงเรียนท่าบ่อ 89 266 136
4 007 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 59 126 82
5 011 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 65 174 101
6 012 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 73 145 90
7 013 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 13 19 15
8 014 โรงเรียนฝางพิทยาคม 34 70 44
9 015 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 31 45 38
10 016 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 36 95 62
11 017 โรงเรียนพานพร้าว 55 112 69
12 021 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 35 55 47
13 022 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 41 78 51
14 024 โรงเรียนสังคมวิทยา 46 104 70
15 025 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 58 135 86
16 026 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 38 70 49
17 028 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 38 74 55
18 005 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 40 71 48
19 023 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 14 50 23
20 003 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 51 126 79
21 018 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 42 89 64
22 027 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 3 5 2
23 004 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 27 91 45
24 020 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 26 47 31
25 029 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 5 5 5
26 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 23 70 38
รวม 981 2193 1378
3571

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]