หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่าบ่อ 89 73 87.95% 5 6.02% 3 3.61% 2 2.41% 83
2 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 73 60 92.31% 4 6.15% 1 1.54% 0 0% 65
3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 65 48 81.36% 4 6.78% 5 8.47% 2 3.39% 59
4 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 58 37 68.52% 8 14.81% 9 16.67% 0 0% 54
5 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 51 35 74.47% 4 8.51% 8 17.02% 0 0% 47
6 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 59 30 60% 7 14% 9 18% 4 8% 50
7 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 40 28 70% 7 17.5% 4 10% 1 2.5% 40
8 โรงเรียนพานพร้าว 55 27 55.1% 11 22.45% 8 16.33% 3 6.12% 49
9 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 41 26 65% 6 15% 5 12.5% 3 7.5% 40
10 โรงเรียนสังคมวิทยา 46 24 60% 10 25% 4 10% 2 5% 40
11 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 42 22 61.11% 4 11.11% 6 16.67% 4 11.11% 36
12 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 38 21 67.74% 4 12.9% 5 16.13% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 38 20 60.61% 5 15.15% 7 21.21% 1 3.03% 33
14 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 35 18 58.06% 6 19.35% 4 12.9% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 31 15 55.56% 6 22.22% 4 14.81% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนฝางพิทยาคม 34 15 50% 3 10% 8 26.67% 4 13.33% 30
17 โรงเรียนถ่อนวิทยา 26 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
18 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 36 13 52% 7 28% 3 12% 2 8% 25
19 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 27 13 52% 3 12% 8 32% 1 4% 25
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 23 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
21 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 14 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 26 9 40.91% 6 27.27% 4 18.18% 3 13.64% 22
23 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 13 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 13 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]