หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 32 38 33
2 016 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 69 183 104
3 010 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 101 315 165
4 022 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 35 88 54
5 012 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 111 298 190
6 018 โรงเรียนนาแกวิทยา 50 132 69
7 014 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 72 149 108
8 020 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 25 47 39
9 023 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 92 305 157
รวม 587 1555 919
2474

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]