หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 111 105 96.33% 2 1.83% 2 1.83% 0 0% 109
2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 101 86 94.51% 4 4.4% 1 1.1% 0 0% 91
3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 92 76 93.83% 4 4.94% 1 1.23% 0 0% 81
4 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 72 61 89.71% 6 8.82% 1 1.47% 0 0% 68
5 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 69 57 89.06% 2 3.13% 5 7.81% 0 0% 64
6 โรงเรียนนาแกวิทยา 50 38 82.61% 4 8.7% 3 6.52% 1 2.17% 46
7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 35 24 82.76% 3 10.34% 2 6.9% 0 0% 29
8 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 32 23 85.19% 2 7.41% 2 7.41% 0 0% 27
9 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 25 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]