หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 217 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 217 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 238 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]