สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 35 14 19 68 78 8 0 2 86
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 33 29 13 75 86 2 0 2 88
3 กุดดู่พิทยาคม 19 9 9 37 54 6 0 3 60
4 หนองสวรรค์วิทยาคาร 17 14 6 37 49 4 3 0 56
5 โนนสังวิทยาคาร 13 13 12 38 54 6 0 1 60
6 ยางหล่อวิทยาคาร 12 9 3 24 46 8 3 0 57
7 พิชญบัณฑิต 10 6 10 26 47 6 2 1 55
8 บ้านขามพิทยาคม 8 11 4 23 36 5 3 2 44
9 นากอกวิทยาคาร 4 3 2 9 17 3 1 1 21
10 กุดสะเทียนวิทยาคาร 3 2 2 7 16 5 4 1 25
11 โนนเมืองวิทยาคาร 2 9 5 16 34 7 3 2 44
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 2 7 2 11 24 6 5 2 35
13 หนองเรือพิทยาคม 2 4 0 6 26 10 1 3 37
14 จริยานุสรณ์ 0 2 1 3 14 9 3 1 26
15 อนุบาลภูบดินทร์ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
รวม 160 133 88 381 584 86 29 21 699