หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 83 240 130
2 002 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 58 36
3 003 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 53 42
4 005 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 27 54 38
5 008 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 50 118 75
6 009 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 58 154 80
7 010 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 62 149 84
8 011 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 98 291 167
9 012 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 94 201 128
10 014 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 60 143 89
11 013 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 45 105 70
12 015 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 5 19 8
13 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 42 132 60
14 007 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 80 174 121
15 006 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 53 111 79
รวม 814 2002 1207
3209

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]