หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 98 86 95.56% 2 2.22% 0 0% 2 2.22% 90
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 94 78 88.64% 8 9.09% 0 0% 2 2.27% 88
3 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 83 54 85.71% 6 9.52% 0 0% 3 4.76% 63
4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 80 54 88.52% 6 9.84% 0 0% 1 1.64% 61
5 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 60 49 87.5% 4 7.14% 3 5.36% 0 0% 56
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 58 47 83.93% 6 10.71% 2 3.57% 1 1.79% 56
7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 62 46 80.7% 8 14.04% 3 5.26% 0 0% 57
8 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 50 36 78.26% 5 10.87% 3 6.52% 2 4.35% 46
9 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 53 34 73.91% 7 15.22% 3 6.52% 2 4.35% 46
10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 45 26 65% 10 25% 1 2.5% 3 7.5% 40
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 42 24 64.86% 6 16.22% 5 13.51% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 27 17 77.27% 3 13.64% 1 4.55% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 16 61.54% 5 19.23% 4 15.38% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 14 51.85% 9 33.33% 3 11.11% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]