ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาต่างประเทศ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5
6 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 7
8 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 8
9 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 9
10 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 10

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 5
6 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 6
7 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 7
8 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 8
9 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 9
10 เสือโก้กวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 10
11 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
12 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 46 เข้าร่วม 6

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 6
7 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 4
5 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.33 ทอง 4
5 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.5 ทอง 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.5 เงิน 6
7 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 5
6 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 6
7 เสือโก้กวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.75 เงิน 4

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 4
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 6
7 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 6
8 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 8

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 5
6 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 6
7 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 7
8 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 4

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 4
5 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 5
6 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52 เข้าร่วม 6
7 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 7
8 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 40 เข้าร่วม 8
9 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 40 เข้าร่วม 8
10 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 5
6 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 6
7 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 7
8 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52 เข้าร่วม 5
6 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 6
7 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 6

ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.29 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 4
5 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.68 ทองแดง 5
6 โคกก่อพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.6 ทองแดง 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63.69 ทองแดง 7
8 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53.25 เข้าร่วม 8
9 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52.68 เข้าร่วม 9
10 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52.31 เข้าร่วม 10
11 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 49.57 เข้าร่วม 11
12 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 43.57 เข้าร่วม 12
13 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 39.56 เข้าร่วม 13
14 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 38.77 เข้าร่วม 14
15 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
16 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.56 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.81 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69.27 ทองแดง 4
5 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.06 ทองแดง 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60.25 ทองแดง 6
7 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 59.56 เข้าร่วม 7
8 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 52.65 เข้าร่วม 8
9 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 51.48 เข้าร่วม 9
10 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50.81 เข้าร่วม 10
11 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50.57 เข้าร่วม 11
12 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 12
13 เสือโก้กวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 58.27 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 49.84 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 49.08 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 46.09 เข้าร่วม 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42.31 เข้าร่วม 5
6 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 33.52 เข้าร่วม 6
7 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 4
5 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.25 เงิน 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.67 เงิน 6
7 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69.5 ทองแดง 7
8 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.75 ทองแดง 8
9 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
10 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
11 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.5 เงิน 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
6 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
7 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
8 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
9 เสือโก้กวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.75 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.75 เงิน 4
5 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
6 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 6

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4
5 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 5
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
6 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
8 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
9 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
10 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 10
11 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 10

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 5
6 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6
7 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6
8 เสือโก้กวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6
9 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 9
10 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 9
11 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 4
5 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.33 ทอง 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.33 ทอง 4
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 6
7 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.66 ทอง 7

การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 61 ทองแดง 5
6 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 34 เข้าร่วม 6
7 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32 เข้าร่วม 7
8 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 26 เข้าร่วม 8
9 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 23 เข้าร่วม 9
10 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 19 เข้าร่วม 10

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 5
6 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32.5 เข้าร่วม 6
7 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 30 เข้าร่วม 7
8 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 27 เข้าร่วม 8
9 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 27 เข้าร่วม 8
10 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 19 เข้าร่วม 10
11 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 24 เข้าร่วม 4
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 4
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 6
7 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 7
8 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 8
9 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 9
10 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 61 ทองแดง 10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 5
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 7
8 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 4
5 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 5
6 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ