หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 047 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 12 29 19
2 001 โรงเรียนกันทรวิชัย 28 55 36
3 002 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 15 25 21
4 003 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 6 13 11
5 013 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 76 214 127
6 015 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 64 134 94
7 016 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 93 67
8 023 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 91 276 147
9 025 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 50 110 77
10 022 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 101 283 165
11 024 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 24 54 33
12 029 โรงเรียนบรบือ 93 212 145
13 030 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 103 392 185
14 031 โรงเรียนประชาพัฒนา 64 148 99
15 032 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 106 54
16 033 โรงเรียนผดุงนารี 126 313 196
17 034 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 95 282 172
18 037 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 41 70 57
19 038 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 9 18 16
20 040 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 16 28 24
21 042 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 75 238 130
22 044 โรงเรียนมิตรภาพ 25 45 36
23 046 โรงเรียนยางวิทยาคม 38 119 67
24 051 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 25 41 31
25 053 โรงเรียนวาปีปทุม 112 438 179
26 056 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 41 76 59
27 057 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 87 66
28 058 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 105 242 155
29 063 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 29 65 45
30 009 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 24 44 34
31 008 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 68 186 102
32 010 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 35 74 53
33 014 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 84 210 113
34 066 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 38 58 51
35 005 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 36 81 52
36 006 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 94 301 157
37 028 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 18 37 31
38 027 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 44 75 54
39 036 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 31 67 51
40 035 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 26 54 37
41 043 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 49 96 71
42 048 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0
43 050 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 5 11 6
44 007 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 0 0 0
45 012 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 20 45 34
46 017 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 3 3 3
47 018 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 0 0 0
48 021 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 55 123 81
49 026 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ 0 0 0
50 039 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 0 0 0
51 041 โรงเรียนมัธยมดงยาง 0 0 0
52 055 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 0 0 0
53 061 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 0 0 0
54 064 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 0 0 0
55 060 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 0 0 0
56 062 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 0 0 0
57 065 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 14 14 14
58 004 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 0 0 0
59 019 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 40 74 52
60 020 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0
61 045 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 0 0 0
62 049 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 0
63 054 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 0 0 0
64 059 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 16 26 21
65 011 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 8 12 10
66 052 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 0 0 0
รวม 2300 5797 3540
9337

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]