หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงนารี 126 106 85.48% 9 7.26% 3 2.42% 6 4.84% 124
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 105 92 94.85% 2 2.06% 3 3.09% 0 0% 97
3 โรงเรียนวาปีปทุม 112 91 87.5% 11 10.58% 1 0.96% 1 0.96% 104
4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 95 76 84.44% 11 12.22% 2 2.22% 1 1.11% 90
5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 101 75 77.32% 13 13.4% 4 4.12% 5 5.15% 97
6 โรงเรียนบรบือ 93 69 77.53% 13 14.61% 3 3.37% 4 4.49% 89
7 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 94 64 76.19% 13 15.48% 5 5.95% 2 2.38% 84
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 103 63 66.32% 21 22.11% 7 7.37% 4 4.21% 95
9 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 84 45 65.22% 15 21.74% 3 4.35% 6 8.7% 69
10 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 91 44 57.89% 25 32.89% 5 6.58% 2 2.63% 76
11 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 68 43 71.67% 8 13.33% 4 6.67% 5 8.33% 60
12 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 76 42 63.64% 13 19.7% 5 7.58% 6 9.09% 66
13 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 75 41 62.12% 13 19.7% 7 10.61% 5 7.58% 66
14 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 64 32 66.67% 8 16.67% 3 6.25% 5 10.42% 48
15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 50 27 56.25% 11 22.92% 5 10.42% 5 10.42% 48
16 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 55 25 50% 16 32% 5 10% 4 8% 50
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 41 25 62.5% 7 17.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
18 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 22 50% 16 36.36% 4 9.09% 2 4.55% 44
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 50 21 58.33% 6 16.67% 4 11.11% 5 13.89% 36
20 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 44 18 58.06% 6 19.35% 1 3.23% 6 19.35% 31
21 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 49 17 43.59% 14 35.9% 2 5.13% 6 15.38% 39
22 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 40 16 42.11% 14 36.84% 3 7.89% 5 13.16% 38
23 โรงเรียนประชาพัฒนา 64 16 43.24% 10 27.03% 4 10.81% 7 18.92% 37
24 โรงเรียนยางวิทยาคม 38 16 55.17% 9 31.03% 0 0% 4 13.79% 29
25 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 35 15 46.88% 8 25% 3 9.38% 6 18.75% 32
26 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 38 14 41.18% 10 29.41% 4 11.76% 6 17.65% 34
27 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 26 13 61.9% 6 28.57% 0 0% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนมิตรภาพ 25 13 56.52% 4 17.39% 1 4.35% 5 21.74% 23
29 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 41 12 40% 11 36.67% 4 13.33% 3 10% 30
30 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 11 42.31% 9 34.62% 2 7.69% 4 15.38% 26
31 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 36 10 41.67% 8 33.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
33 โรงเรียนกันทรวิชัย 28 9 36% 3 12% 5 20% 8 32% 25
34 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 20 9 52.94% 1 5.88% 1 5.88% 6 35.29% 17
35 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 29 8 33.33% 9 37.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
36 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 31 8 32% 6 24% 2 8% 9 36% 25
37 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 24 7 33.33% 13 61.9% 0 0% 1 4.76% 21
38 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 18 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
39 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 16 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
40 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 25 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 15 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
43 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 16 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 12 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 24 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 12
48 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
49 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]