ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 4
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
6 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 6
7 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 6
8 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 8
9 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9
10 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
11 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 645
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
3 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
4 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 647
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
7 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
8 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
9 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
10 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
11 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
12 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
13 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
14 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
15 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
16 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
17 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
18 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
19 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
20 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
21 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 646
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 6
7 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 7
8 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 7
9 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 7
10 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 10
11 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 10
12 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 12
13 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 13
14 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 14
15 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 15
16 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 16
17 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 17
18 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 18
19 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
20 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
21 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 5
6 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 6
7 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 7
8 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 8
9 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 9
10 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 10
11 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 11
12 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 12
13 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 13
14 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 14
15 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 15
16 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 16
17 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 299
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.25 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.25 ทอง 4
5 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.80 เงิน 6
7 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.50 เงิน 7
8 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.40 เงิน 8
9 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 9
10 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.80 เงิน 10
11 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 6
7 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 7
8 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 8
9 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 9
10 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 10
11 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 11
12 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 12
13 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 13
14 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 13
15 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 31 เข้าร่วม 15
16 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 31 เข้าร่วม 15
17 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 17
18 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 17
19 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 27 เข้าร่วม 19
20 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 25 เข้าร่วม 20
21 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 22 เข้าร่วม 21
22 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 22 เข้าร่วม 21
23 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 20 เข้าร่วม 23
24 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 663
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 5
6 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 6
7 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 7
8 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 8
9 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
10 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 10
11 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 11
12 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 12
13 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 13
14 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 14
15 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 15
16 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 16
17 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 16
18 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 16
19 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
20 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
21 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
5 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
7 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
8 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
9 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
10 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
11 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
13 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 293
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 4
5 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 5
6 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 5
7 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 7
8 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 7
9 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 7
10 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10
11 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 10
12 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
13 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
14 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
15 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.61 เงิน 4
5 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.33 เงิน 5
6 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.33 เงิน 6
7 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.67 เงิน 7
8 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 8
9 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.50 เงิน 9
10 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.33 เงิน 10
11 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.67 ทองแดง 11
12 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.33 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 298
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 4
5 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 5
6 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 6
7 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 635
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 5
6 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 6
7 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 6
8 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 6
9 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
10 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
11 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
12 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
13 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 641
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.60 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 5
6 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 6
7 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7
8 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
9 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
10 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 662
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4
5 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 5
6 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 5
7 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 5
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 8
9 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 9
10 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 9
11 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 9
12 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 12
13 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 12
14 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 14
15 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 15
16 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 16
17 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 17
18 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 17
19 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 17
20 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.70 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.55 ทอง 4
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.50 ทอง 5
6 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.30 ทอง 6
7 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.55 ทอง 7
8 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.40 ทอง 8
9 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.40 ทอง 8
10 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.95 ทอง 10
11 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.60 ทอง 11
12 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.45 ทอง 12
13 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.15 ทอง 13
14 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.70 ทอง 14
15 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.70 ทอง 14
16 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.10 ทอง 16
17 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.85 ทอง 17
18 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 18
19 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.20 ทอง 19
20 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.15 ทอง 20
21 เหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.10 ทอง 21
22 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.07 ทอง 22
23 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.05 ทอง 23
24 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.02 ทอง 24
25 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 25
26 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
27 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 297
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.60 ทอง 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.40 ทอง 5
6 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.20 ทอง 6
7 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 7
8 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 8
9 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.40 ทอง 9
10 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 10
11 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 11
12 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.40 ทอง 12
13 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.25 ทอง 13
14 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.80 เงิน 14
15 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 15
16 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.80 เงิน 16
17 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.60 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 4
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.50 ทอง 5
6 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 6
7 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 7
8 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 7
9 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 9
10 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 10
11 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 10
12 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 4
5 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 5
6 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
7 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
8 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
9 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 053
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 4
5 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 5
6 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 6
7 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7
8 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 8
9 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 8
10 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 10
11 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 10
12 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน