สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 41 26 11 78 88 6 7 0 101
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 18 2 41 48 7 1 0 56
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา 17 17 19 53 79 12 5 1 96
4 คำชะอีวิทยาคาร 17 8 5 30 52 16 2 4 70
5 ดอนตาลวิทยา 15 10 10 35 44 14 8 2 66
6 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 12 4 10 26 45 11 6 1 62
7 ดงหลวงวิทยา 11 6 13 30 51 9 4 2 64
8 อุดมวิทย์ 9 6 7 22 35 9 1 0 45
9 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 7 3 4 14 24 6 6 3 36
10 ผึ่งแดดวิทยาคาร 6 7 7 20 48 19 13 4 80
11 มุกดาวิทยานุกูล 5 4 10 19 38 19 9 2 66
12 โชคชัยวิทยา 5 3 0 8 25 5 3 6 33
13 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 4 8 4 16 32 8 5 4 45
14 นวมินทราชูทิศอีสาน 4 6 2 12 23 14 7 5 44
15 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 4 3 3 10 23 8 4 5 35
16 หว้านใหญ่วิทยา 3 4 3 10 20 17 4 3 41
17 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 2 3 1 6 22 5 3 3 30
18 คำบกวิทยาคาร 2 2 4 8 18 14 9 4 41
19 ผาเทิบวิทยา 2 2 1 5 19 9 10 4 38
20 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 2 1 0 3 7 4 3 3 14
21 ดงเย็นวิทยาคม 1 5 1 7 18 3 6 0 27
22 โพธิ์ไทรวิทยา 1 3 1 5 16 8 3 3 27
23 เมืองมุกวิทยาคม 1 1 3 5 25 2 6 3 33
24 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1 0 1 2 6 0 4 3 10
25 คำชะอีพิทยาคม 0 3 6 9 24 5 7 3 36
26 หนองแวงวิทยาคม 0 3 2 5 16 3 1 1 20
27 ดงมอนวิทยาคม 0 0 3 3 19 7 8 8 34
28 นาโสกวิทยาคาร 0 0 2 2 8 7 3 3 18
29 เหล่าประชาอุทิศ 0 0 1 1 7 3 2 2 12
30 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 0 1 1 0 1 2 0 3
รวม 193 156 137 486 880 251 152 82 1,283