สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 41 26 11 78 88 6 7 0 101
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 21 17 2 40 47 7 1 0 55
3 คำชะอีวิทยาคาร 17 8 5 30 52 16 2 4 70
4 ดอนตาลวิทยา 13 10 10 33 41 14 8 2 63
5 ดงหลวงวิทยา 11 6 12 29 50 9 4 2 63
6 หนองสูงสามัคคีวิทยา 9 16 19 44 70 12 5 1 87
7 อุดมวิทย์ 9 6 7 22 35 8 1 0 44
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 9 4 10 23 42 11 6 1 59
9 ผึ่งแดดวิทยาคาร 6 7 7 20 48 19 13 4 80
10 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 6 3 4 13 23 6 6 3 35
11 มุกดาวิทยานุกูล 5 4 9 18 38 18 9 2 65
12 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 4 7 4 15 31 8 5 4 44
13 นวมินทราชูทิศอีสาน 4 6 2 12 23 14 7 5 44
14 หว้านใหญ่วิทยา 3 4 3 10 20 17 4 3 41
15 โชคชัยวิทยา 3 1 0 4 21 4 3 6 28
16 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 2 3 1 6 22 5 3 3 30
17 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 2 1 0 3 7 4 3 3 14
18 ดงเย็นวิทยาคม 1 5 1 7 18 3 6 0 27
19 โพธิ์ไทรวิทยา 1 3 1 5 16 8 3 3 27
20 ผาเทิบวิทยา 1 2 1 4 17 8 10 4 35
21 คำบกวิทยาคาร 1 1 4 6 17 13 8 4 38
22 เมืองมุกวิทยาคม 1 1 3 5 25 2 6 3 33
23 หนองแวงวิทยาคม 0 3 1 4 15 3 1 1 19
24 คำชะอีพิทยาคม 0 2 6 8 22 5 7 3 34
25 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 2 3 5 19 7 4 5 30
26 ดงมอนวิทยาคม 0 0 3 3 19 7 8 8 34
27 นาโสกวิทยาคาร 0 0 2 2 8 7 3 3 18
28 เหล่าประชาอุทิศ 0 0 1 1 7 3 2 2 12
29 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 5 0 4 3 9
30 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 0 1 1 0 1 2 0 3
รวม 170 148 134 452 846 245 151 82 1,242