สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 88 6 7 0 101
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา 70 12 5 1 87
3 คำชะอีวิทยาคาร 52 16 2 4 70
4 ดงหลวงวิทยา 50 9 4 2 63
5 ผึ่งแดดวิทยาคาร 48 19 13 4 80
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 47 7 1 0 55
7 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 42 11 6 1 59
8 ดอนตาลวิทยา 41 14 8 2 63
9 มุกดาวิทยานุกูล 38 18 9 2 65
10 อุดมวิทย์ 35 8 1 0 44
11 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 31 8 5 4 44
12 เมืองมุกวิทยาคม 25 2 6 3 33
13 นวมินทราชูทิศอีสาน 23 14 7 5 44
14 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 23 6 6 3 35
15 คำชะอีพิทยาคม 22 5 7 3 34
16 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 22 5 3 3 30
17 โชคชัยวิทยา 21 4 3 6 28
18 หว้านใหญ่วิทยา 20 17 4 3 41
19 ดงมอนวิทยาคม 19 7 8 8 34
20 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 19 7 4 5 30
21 ดงเย็นวิทยาคม 18 3 6 0 27
22 คำบกวิทยาคาร 17 13 8 4 38
23 ผาเทิบวิทยา 17 8 10 4 35
24 โพธิ์ไทรวิทยา 16 8 3 3 27
25 หนองแวงวิทยาคม 15 3 1 1 19
26 นาโสกวิทยาคาร 8 7 3 3 18
27 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 7 4 3 3 14
28 เหล่าประชาอุทิศ 7 3 2 2 12
29 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 5 0 4 3 9
30 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 1 2 0 3
รวม 846 245 151 82 1,324