สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 88 6 7 0 101
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา 79 12 5 1 96
3 คำชะอีวิทยาคาร 52 16 2 4 70
4 ดงหลวงวิทยา 51 9 4 2 64
5 ผึ่งแดดวิทยาคาร 48 19 13 4 80
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 48 7 1 0 56
7 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 45 11 6 1 62
8 ดอนตาลวิทยา 44 14 8 2 66
9 มุกดาวิทยานุกูล 38 19 9 2 66
10 อุดมวิทย์ 35 9 1 0 45
11 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 32 8 5 4 45
12 โชคชัยวิทยา 25 5 3 6 33
13 เมืองมุกวิทยาคม 25 2 6 3 33
14 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 24 6 6 3 36
15 คำชะอีพิทยาคม 24 5 7 3 36
16 นวมินทราชูทิศอีสาน 23 14 7 5 44
17 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 23 8 4 5 35
18 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 22 5 3 3 30
19 หว้านใหญ่วิทยา 20 17 4 3 41
20 ผาเทิบวิทยา 19 9 10 4 38
21 ดงมอนวิทยาคม 19 7 8 8 34
22 คำบกวิทยาคาร 18 14 9 4 41
23 ดงเย็นวิทยาคม 18 3 6 0 27
24 โพธิ์ไทรวิทยา 16 8 3 3 27
25 หนองแวงวิทยาคม 16 3 1 1 20
26 นาโสกวิทยาคาร 8 7 3 3 18
27 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 7 4 3 3 14
28 เหล่าประชาอุทิศ 7 3 2 2 12
29 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 6 0 4 3 10
30 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 1 2 0 3
รวม 880 251 152 82 1,365