หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 031 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 17 21 18
2 002 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 43 73 55
3 003 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 79 165 110
4 004 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 48 81 65
5 005 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 42 77 54
6 006 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 70 135 99
7 007 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 64 132 97
8 008 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 28 61 45
9 010 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 56 122 73
10 012 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 81 195 131
11 011 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 38 80 53
12 013 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 74 168 116
13 014 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 60 132 94
14 015 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 44 89 58
15 016 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 29 45 36
16 017 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 43 95 71
17 018 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 92 211 141
18 019 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 51 93 63
19 021 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 80 203 125
20 022 โรงเรียนมุกดาหาร 108 317 169
21 024 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 42 80 59
22 027 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 103 259 167
23 026 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 22 59 29
24 028 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 50 121 73
25 030 โรงเรียนอุดมวิทย์ 50 119 75
26 023 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 39 92 55
27 029 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 16 28 23
28 025 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 21 47 32
29 009 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 42 69 56
30 020 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 37 72 48
รวม 1569 3441 2290
5731

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Email : krooaex@gmail.com โทร.0868554371
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]