หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมุกดาหาร 108 88 87.13% 6 5.94% 7 6.93% 0 0% 101
2 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 103 79 81.44% 12 12.37% 5 5.15% 1 1.03% 97
3 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 79 52 70.27% 16 21.62% 2 2.7% 4 5.41% 74
4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 81 51 77.27% 9 13.64% 4 6.06% 2 3.03% 66
5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 92 48 57.14% 19 22.62% 13 15.48% 4 4.76% 84
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 64 48 85.71% 7 12.5% 1 1.79% 0 0% 56
7 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 70 45 71.43% 11 17.46% 6 9.52% 1 1.59% 63
8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 74 44 64.71% 14 20.59% 8 11.76% 2 2.94% 68
9 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 80 38 55.88% 19 27.94% 9 13.24% 2 2.94% 68
10 โรงเรียนอุดมวิทย์ 50 35 77.78% 9 20% 1 2.22% 0 0% 45
11 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 51 32 65.31% 8 16.33% 5 10.2% 4 8.16% 49
12 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 42 25 64.1% 5 12.82% 3 7.69% 6 15.38% 39
13 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 39 25 69.44% 2 5.56% 6 16.67% 3 8.33% 36
14 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 42 24 61.54% 6 15.38% 6 15.38% 3 7.69% 39
15 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 43 24 61.54% 5 12.82% 7 17.95% 3 7.69% 39
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 60 23 46.94% 14 28.57% 7 14.29% 5 10.2% 49
17 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 42 23 57.5% 8 20% 4 10% 5 12.5% 40
18 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 44 22 66.67% 5 15.15% 3 9.09% 3 9.09% 33
19 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 50 20 45.45% 17 38.64% 4 9.09% 3 6.82% 44
20 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 43 19 45.24% 9 21.43% 10 23.81% 4 9.52% 42
21 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 56 19 45.24% 7 16.67% 8 19.05% 8 19.05% 42
22 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 48 18 40% 14 31.11% 9 20% 4 8.89% 45
23 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 38 18 66.67% 3 11.11% 6 22.22% 0 0% 27
24 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 37 16 53.33% 8 26.67% 3 10% 3 10% 30
25 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 22 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 29 8 38.1% 7 33.33% 3 14.29% 3 14.29% 21
27 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 21 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 16 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
29 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 28 6 46.15% 0 0% 4 30.77% 3 23.08% 13
30 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 17 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Email : krooaex@gmail.com โทร.0868554371
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]