หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารวมใจ (โดมสนามกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร) 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป โดมสนามกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ตึก 4 ชั้น 2 (425) ชั้น 2 ห้อง 5 17 พ.ย. 2559 11.00 - 12.30 ขอให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ส่งข้อสอบ ชุดที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 5 สาระ วิชาสุขศึกษา 10 ข้อ วิชาพลศึกษา 10 ข้อ ชุดที่ 2 อัตนัย ถามตอบ วิชาสุขศึกษา 10 ข้อ วิชาพลศึกษา 10 ข้อ ส่งณ ห้องเขียว ขาว โรงอาหารโรงเรียนมุกดาหาร ก่อน เวลา 09.00 น. โรงเรีย
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ตึก 4 ชั้น 2 (426) ชั้น 2 ห้อง 6 17 พ.ย. 2559 11.00 - 12.30 ขอให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ส่งข้อสอบ ชุดที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 5 สาระ วิชาสุขศึกษา 10 ข้อ วิชาพลศึกษา 10 ข้อ ชุดที่ 2 อัตนัย ถามตอบ วิชาสุขศึกษา 10 ข้อ วิชาพลศึกษา 10 ข้อ ส่งณ ห้องเขียว ขาว โรงอาหารโรงเรียนมุกดาหาร ก่อน เวลา 09.00 น. โรงเรีย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Email : krooaex@gmail.com โทร.0868554371
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]