หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารเอนกประสงค์ ห้อง มโนรมย์ 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ห้อง แนะแนว 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Email : krooaex@gmail.com โทร.0868554371
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]