หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 131 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00 กรรมการ ห้อง 121 นักเรียนรายงานตัวหน้าห้องสอบ
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 131 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00 กรรมการ ห้อง 121 นักเรียนรายงานตัวหน้าห้องสอบ
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 133-135 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00 กรรมการห้อง 126 นักเรียนรายงานตัวห้อง 126
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 133-135 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00 กรรมการ ห้อง 12ุ6 นักเรียนรายงานตัว 126
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 133-135 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00 กรรมการ ห้อง 12ุ6 นักเรียนรายงานตัวห้อง 126
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 133-135 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00 กรรมการ ห้อง 12ุ6 นักเรียนรายงานตัวห้อง 126
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 116 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 116 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 136 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้อง 136 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Email : krooaex@gmail.com โทร.0868554371
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]