หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 78 187 123
2 002 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 37 78 53
3 003 โรงเรียนภูเรือวิทยา 85 227 130
4 004 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 65 152 87
5 005 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 79 222 126
รวม 344 866 519
1385

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]