สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 61 24 18 103 108 5 1 2 114
2 ภูกระดึงวิทยาคม 23 14 7 44 55 10 2 1 67
3 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 14 7 10 31 43 4 4 2 51
4 สันติวิทยาสรรพ์ 11 24 16 51 59 8 4 2 71
5 หนองหินวิทยาคม 8 9 7 24 29 8 6 3 43
6 ภูหลวงวิทยา 7 14 12 33 38 11 5 4 54
7 วรราชวิทยา 7 9 11 27 30 5 3 3 38
8 เหมืองแบ่งวิทยาคม 5 10 4 19 25 9 3 4 37
9 เขาหลวงวิทยา 4 2 1 7 10 3 0 2 13
10 ผาอินทร์แปลงวิทยา 3 6 7 16 25 7 2 2 34
11 ผาสามยอดวิทยาคม 3 5 6 14 19 11 3 4 33
12 เอราวัณวิทยาคม 3 5 5 13 22 8 3 4 33
13 เซไลวิทยาคม 3 2 2 7 12 2 1 5 15
14 เลยสว่างวิทยาคม 2 4 3 9 13 7 4 3 24
15 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 1 1 3 5 12 5 0 0 17
16 วังทรายขาววิทยา 1 0 1 2 9 10 3 1 22
17 ผาน้อยวิทยาคม 0 1 1 2 12 1 0 0 13
รวม 156 137 114 407 521 114 44 42 679