สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 99 5 1 2 105
2 สันติวิทยาสรรพ์ 59 8 4 2 71
3 ภูกระดึงวิทยาคม 54 10 2 1 66
4 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 43 4 4 2 51
5 ภูหลวงวิทยา 36 11 5 4 52
6 หนองหินวิทยาคม 29 8 6 3 43
7 เหมืองแบ่งวิทยาคม 25 9 3 4 37
8 ผาอินทร์แปลงวิทยา 25 7 2 2 34
9 วรราชวิทยา 25 5 3 3 33
10 เอราวัณวิทยาคม 22 8 3 4 33
11 ผาสามยอดวิทยาคม 19 11 3 4 33
12 เลยสว่างวิทยาคม 13 7 4 3 24
13 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 12 5 0 0 17
14 ผาน้อยวิทยาคม 12 1 0 0 13
15 เขาหลวงวิทยา 10 3 0 2 13
16 เซไลวิทยาคม 10 2 1 5 13
17 วังทรายขาววิทยา 9 10 3 1 22
รวม 502 114 44 42 702