หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 21 41 31
2 005 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 51 104 74
3 006 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 50 142 74
4 007 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 83 189 117
5 008 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 62 154 88
6 009 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 70 153 107
7 011 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 29 54 43
8 012 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 119 395 193
9 013 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 89 239 142
10 014 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 60 125 81
11 001 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 17 37 25
12 002 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 26 59 41
13 010 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 34 65 46
14 016 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 41 71 50
15 017 โรงเรียนวรราชวิทยา 42 161 69
16 003 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 44 50 37
17 015 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 48 111 70
รวม 886 2150 1288
3438

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]