หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 119 108 93.1% 5 4.31% 1 0.86% 2 1.72% 116
2 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 89 59 80.82% 8 10.96% 4 5.48% 2 2.74% 73
3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 83 55 80.88% 10 14.71% 2 2.94% 1 1.47% 68
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 70 43 81.13% 4 7.55% 4 7.55% 2 3.77% 53
5 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 62 38 65.52% 11 18.97% 5 8.62% 4 6.9% 58
6 โรงเรียนวรราชวิทยา 42 30 73.17% 5 12.2% 3 7.32% 3 7.32% 41
7 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 60 29 63.04% 8 17.39% 6 13.04% 3 6.52% 46
8 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 48 25 60.98% 9 21.95% 3 7.32% 4 9.76% 41
9 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 50 25 69.44% 7 19.44% 2 5.56% 2 5.56% 36
10 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 41 22 59.46% 8 21.62% 3 8.11% 4 10.81% 37
11 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 51 19 51.35% 11 29.73% 3 8.11% 4 10.81% 37
12 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 34 13 48.15% 7 25.93% 4 14.81% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 44 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 26 12 60% 2 10% 1 5% 5 25% 20
15 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 21 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 17 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 29 9 39.13% 10 43.48% 3 13.04% 1 4.35% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]