หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคอนสาวิทยา 18 33 25
2 004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 80 189 129
3 008 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 42 102 67
4 009 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 33 55 42
5 010 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 36 77 52
6 011 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 50 149 81
7 012 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 22 31 23
8 013 โรงเรียนปากชมวิทยา 48 159 91
9 002 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 54 99 67
10 005 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 68 227 123
11 006 โรงเรียนเชียงคาน 119 347 195
12 016 โรงเรียนเลยพิทยาคม 106 367 182
13 017 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 67 181 105
14 001 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 4 14 6
15 014 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 50 102 72
16 015 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 42 33 29
17 018 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 17 41 24
18 007 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) 0 0 0
รวม 856 2206 1313
3519

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]