หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเลยพิทยาคม 106 94 92.16% 6 5.88% 0 0% 2 1.96% 102
2 โรงเรียนเชียงคาน 119 87 80.56% 15 13.89% 1 0.93% 5 4.63% 108
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 80 66 84.62% 12 15.38% 0 0% 0 0% 78
4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 68 45 78.95% 5 8.77% 3 5.26% 4 7.02% 57
5 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 67 42 67.74% 13 20.97% 2 3.23% 5 8.06% 62
6 โรงเรียนปากชมวิทยา 48 27 60% 10 22.22% 5 11.11% 3 6.67% 45
7 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 54 25 64.1% 10 25.64% 3 7.69% 1 2.56% 39
8 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 42 22 59.46% 7 18.92% 2 5.41% 6 16.22% 37
9 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 36 22 75.86% 4 13.79% 1 3.45% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 50 20 55.56% 8 22.22% 4 11.11% 4 11.11% 36
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 50 19 46.34% 11 26.83% 7 17.07% 4 9.76% 41
12 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 33 18 64.29% 7 25% 2 7.14% 1 3.57% 28
13 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 42 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 3 14.29% 21
14 โรงเรียนคอนสาวิทยา 18 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
15 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 22 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 18
16 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 17 5 35.71% 2 14.29% 5 35.71% 2 14.29% 14
17 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]