หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โซน 3
ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
2 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบล ครู โรงเรียนคำม่วง คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
4 นายศุภวิชญ์ วรสาร ครู โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
5 นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโย ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
6 นายเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
7 นางศิริพร สุปัญญาบุตร ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
8 นางสาวพัชรา อุ่นบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
9 นายภาสกร เอกตาแสง ครู โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
10 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.24 คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
11 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.24 คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]