หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 75 145 106
2 002 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 39 71 49
3 005 โรงเรียนคำม่วง 68 150 110
4 008 โรงเรียนนามนพิทยาคม 54 116 81
5 007 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 47 79 63
6 009 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 14 16 14
7 012 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 11 19 16
8 011 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 6 20 13
9 013 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 53 186 71
10 014 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 18 41 30
11 015 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 17 43 28
12 016 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 15 34 20
13 017 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 25 38 31
14 018 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 41 80 61
15 019 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 105 255 165
16 020 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 32 50 42
17 021 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 54 99 80
18 004 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 52 101 70
19 003 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 21 37 27
20 010 โรงเรียนโนนคำวิทยา 38 89 62
21 029 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 0 0 0
22 006 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
23 027 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 0 0 0
24 028 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 0 0 0
25 026 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 0 0 0
26 025 โรงเรียนบัวขาว 0 0 0
27 024 โรงเรียนหนองห้างพิทยา 0 0 0
28 023 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 0 0 0
29 022 โรงเรียนเมืองสมเด็จ 0 0 0
รวม 785 1669 1139
2808

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]