หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 105 99 94.29% 4 3.81% 1 0.95% 1 0.95% 105
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 75 60 90.91% 4 6.06% 2 3.03% 0 0% 66
3 โรงเรียนคำม่วง 68 56 87.5% 4 6.25% 3 4.69% 1 1.56% 64
4 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 53 40 80% 8 16% 1 2% 1 2% 50
5 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 54 39 76.47% 9 17.65% 2 3.92% 1 1.96% 51
6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 52 35 74.47% 8 17.02% 4 8.51% 0 0% 47
7 โรงเรียนนามนพิทยาคม 54 34 69.39% 7 14.29% 4 8.16% 4 8.16% 49
8 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 39 31 81.58% 7 18.42% 0 0% 0 0% 38
9 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 47 29 65.91% 10 22.73% 2 4.55% 3 6.82% 44
10 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 41 28 68.29% 9 21.95% 3 7.32% 1 2.44% 41
11 โรงเรียนโนนคำวิทยา 38 19 57.58% 7 21.21% 4 12.12% 3 9.09% 33
12 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 32 15 51.72% 9 31.03% 4 13.79% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 21 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
14 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 25 9 36% 4 16% 10 40% 2 8% 25
15 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 17 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
16 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 18 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 15 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 14 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
19 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]