หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 90 69 81.18% 11 12.94% 1 1.18% 4 4.71% 85
2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 62 54 88.52% 4 6.56% 1 1.64% 2 3.28% 61
3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 79 53 73.61% 11 15.28% 4 5.56% 4 5.56% 72
4 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 58 27 47.37% 19 33.33% 6 10.53% 5 8.77% 57
5 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 40 26 70.27% 6 16.22% 3 8.11% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 33 21 67.74% 6 19.35% 1 3.23% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 38 19 55.88% 10 29.41% 2 5.88% 3 8.82% 34
8 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 28 18 66.67% 4 14.81% 3 11.11% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 30 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 33 11 40.74% 10 37.04% 4 14.81% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 21 7 35% 7 35% 3 15% 3 15% 20
13 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 19 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
15 โรงเรียนมัธยมธษพล 32 6 26.09% 11 47.83% 3 13.04% 3 13.04% 23
16 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 16 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
17 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
18 โรงเรียนกิตติรวี 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
19 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
20 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
21 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 16 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
22 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 10 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
23 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 12 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]