หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สนามฟูตบอล 21 พ.ย. 2559 09.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สนามฟูตบอล 21 พ.ย. 2559 09.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สภาโรงเรียน ห้อง สภา 21 พ.ย. 2559 09.30
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สภาโรงเรียน ห้อง สภา 21 พ.ย. 2559 09.30
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 424,425 21 พ.ย. 2559 09.30
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 422,423 21 พ.ย. 2559 09.30
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]