แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 จากห้องศูนย์การเรียนอาเซียน
เป็นห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนอนุกูลนารี วัน เวลา ตามกำหนดการเดิม
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:28 น.