แจ้งกำหนดการแข่งตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ตามที่แจ้งกำหนดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.ต้น  และ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โซน 1 ในวันที่  16 พ.ย. 2559 นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง
          1. ระดับ ม.ต้น แข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.อนุกูลนารี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
         2. ระดับ ม.ปลาย แข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.อนุกูลนารี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  (นายภาสกร ภูช่างทอง กรรมการและเลขานุการฯ) โทร.086-2204442
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:01 น.