หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลาไสย 94 214 150
2 002 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 116 310 182
3 005 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 24 42 33
4 007 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 25 57 43
5 008 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 41 74 60
6 009 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 36 67 47
7 010 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 34 76 50
8 012 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 43 119 73
9 015 โรงเรียนร่องคำ 101 257 157
10 017 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 64 180 100
11 018 โรงเรียนสามชัย 62 162 106
12 019 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 8 19 14
13 021 โรงเรียนอนุกูลนารี 99 239 155
14 013 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 64 156 85
15 014 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 11 13 11
16 020 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 22 38 32
17 003 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 17 22 22
18 004 โรงเรียนโคกศรีเมือง 22 50 35
19 011 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 26 61 38
20 006 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 1 1 1
21 016 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 14 30 17
22 022 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 0 0 0
23 023 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 0 0 0
รวม 924 2187 1411
3598

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]