หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 116 97 88.18% 9 8.18% 3 2.73% 1 0.91% 110
2 โรงเรียนกมลาไสย 94 79 86.81% 5 5.49% 2 2.2% 5 5.49% 91
3 โรงเรียนอนุกูลนารี 99 78 84.78% 9 9.78% 2 2.17% 3 3.26% 92
4 โรงเรียนร่องคำ 101 70 75.27% 16 17.2% 4 4.3% 3 3.23% 93
5 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 64 44 72.13% 9 14.75% 4 6.56% 4 6.56% 61
6 โรงเรียนสามชัย 62 40 80% 4 8% 2 4% 4 8% 50
7 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 64 38 66.67% 8 14.04% 7 12.28% 4 7.02% 57
8 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 43 24 64.86% 7 18.92% 2 5.41% 4 10.81% 37
9 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 36 22 70.97% 3 9.68% 5 16.13% 1 3.23% 31
10 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 41 18 56.25% 5 15.63% 4 12.5% 5 15.63% 32
11 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 34 17 65.38% 4 15.38% 1 3.85% 4 15.38% 26
12 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 25 17 70.83% 1 4.17% 1 4.17% 5 20.83% 24
13 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 26 16 64% 3 12% 5 20% 1 4% 25
14 โรงเรียนโคกศรีเมือง 22 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
15 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 22 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 24 12 52.17% 6 26.09% 1 4.35% 4 17.39% 23
17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
18 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 17 10 62.5% 1 6.25% 4 25% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
20 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 11 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
21 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]