หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร 145 115 82.73% 12 8.63% 7 5.04% 5 3.6% 139
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 154 107 70.86% 29 19.21% 11 7.28% 4 2.65% 151
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 128 97 81.51% 11 9.24% 9 7.56% 2 1.68% 119
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 132 89 76.07% 19 16.24% 7 5.98% 2 1.71% 117
5 โรงเรียนบ้านไผ่ 126 83 76.15% 17 15.6% 6 5.5% 3 2.75% 109
6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 133 80 61.54% 34 26.15% 10 7.69% 6 4.62% 130
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 113 76 74.51% 17 16.67% 5 4.9% 4 3.92% 102
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 102 75 73.53% 17 16.67% 4 3.92% 6 5.88% 102
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 82 60 78.95% 11 14.47% 2 2.63% 3 3.95% 76
10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 93 57 66.28% 17 19.77% 6 6.98% 6 6.98% 86
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา 96 52 58.43% 25 28.09% 8 8.99% 4 4.49% 89
12 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 84 43 57.33% 20 26.67% 7 9.33% 5 6.67% 75
13 โรงเรียนนครขอนแก่น 84 41 51.25% 28 35% 4 5% 7 8.75% 80
14 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 86 40 55.56% 15 20.83% 8 11.11% 9 12.5% 72
15 โรงเรียนพล 72 35 51.47% 15 22.06% 10 14.71% 8 11.76% 68
16 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 75 34 46.58% 16 21.92% 12 16.44% 11 15.07% 73
17 โรงเรียนขามแก่นนคร 75 32 51.61% 18 29.03% 5 8.06% 7 11.29% 62
18 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 87 30 42.86% 17 24.29% 14 20% 9 12.86% 70
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 64 30 53.57% 13 23.21% 5 8.93% 8 14.29% 56
20 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 55 29 54.72% 11 20.75% 8 15.09% 5 9.43% 53
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 54 28 56% 9 18% 8 16% 5 10% 50
22 โรงเรียนชนบทศึกษา 69 27 42.86% 14 22.22% 12 19.05% 10 15.87% 63
23 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 58 27 48.21% 13 23.21% 12 21.43% 4 7.14% 56
24 โรงเรียนภูผาม่าน 55 26 48.15% 14 25.93% 8 14.81% 6 11.11% 54
25 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 76 24 37.5% 16 25% 12 18.75% 12 18.75% 64
26 โรงเรียนอมตวิทยา 61 23 43.4% 12 22.64% 14 26.42% 4 7.55% 53
27 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 53 22 45.83% 17 35.42% 7 14.58% 2 4.17% 48
28 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 57 20 41.67% 16 33.33% 7 14.58% 5 10.42% 48
29 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 52 20 41.67% 12 25% 9 18.75% 7 14.58% 48
30 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 45 20 48.78% 11 26.83% 9 21.95% 1 2.44% 41
31 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 49 20 47.62% 7 16.67% 7 16.67% 8 19.05% 42
32 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 52 19 40.43% 14 29.79% 6 12.77% 8 17.02% 47
33 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 46 19 45.24% 14 33.33% 3 7.14% 6 14.29% 42
34 โรงเรียนนาจานศึกษา 48 18 42.86% 10 23.81% 9 21.43% 5 11.9% 42
35 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 37 18 52.94% 5 14.71% 7 20.59% 4 11.76% 34
36 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 46 17 41.46% 14 34.15% 6 14.63% 4 9.76% 41
37 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 49 17 36.96% 9 19.57% 8 17.39% 12 26.09% 46
38 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 42 16 42.11% 11 28.95% 6 15.79% 5 13.16% 38
39 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 47 16 43.24% 10 27.03% 4 10.81% 7 18.92% 37
40 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 28 16 61.54% 7 26.92% 1 3.85% 2 7.69% 26
41 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 70 15 26.32% 25 43.86% 11 19.3% 6 10.53% 57
42 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 60 15 30.61% 17 34.69% 10 20.41% 7 14.29% 49
43 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 44 15 41.67% 12 33.33% 5 13.89% 4 11.11% 36
44 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 45 15 36.59% 11 26.83% 11 26.83% 4 9.76% 41
45 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 50 15 40.54% 11 29.73% 8 21.62% 3 8.11% 37
46 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 61 15 36.59% 10 24.39% 6 14.63% 10 24.39% 41
47 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 50 14 30.43% 17 36.96% 9 19.57% 6 13.04% 46
48 โรงเรียนฝางวิทยายน 38 14 46.67% 5 16.67% 4 13.33% 7 23.33% 30
49 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 37 13 36.11% 14 38.89% 7 19.44% 2 5.56% 36
50 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 33 12 41.38% 8 27.59% 3 10.34% 6 20.69% 29
51 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 26 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
52 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 49 12 31.58% 5 13.16% 13 34.21% 8 21.05% 38
53 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 23 12 57.14% 3 14.29% 5 23.81% 1 4.76% 21
54 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 57 11 22.45% 15 30.61% 13 26.53% 10 20.41% 49
55 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 32 11 34.38% 12 37.5% 5 15.63% 4 12.5% 32
56 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 36 11 32.35% 11 32.35% 4 11.76% 8 23.53% 34
57 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 25 11 44% 10 40% 4 16% 0 0% 25
58 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 31 11 36.67% 8 26.67% 6 20% 5 16.67% 30
59 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 32 11 39.29% 7 25% 6 21.43% 4 14.29% 28
60 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 23 11 52.38% 4 19.05% 4 19.05% 2 9.52% 21
61 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 23 11 61.11% 1 5.56% 2 11.11% 4 22.22% 18
62 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 29 10 35.71% 12 42.86% 4 14.29% 2 7.14% 28
63 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 31 10 41.67% 8 33.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
64 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 21 9 47.37% 2 10.53% 4 21.05% 4 21.05% 19
65 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48 8 21.62% 10 27.03% 10 27.03% 9 24.32% 37
66 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 30 8 27.59% 10 34.48% 4 13.79% 7 24.14% 29
67 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 25 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
68 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 33 8 30.77% 6 23.08% 9 34.62% 3 11.54% 26
69 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 21 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 18
70 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 28 8 36.36% 4 18.18% 5 22.73% 5 22.73% 22
71 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 17 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 42 7 21.21% 12 36.36% 8 24.24% 6 18.18% 33
73 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 14 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
74 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 41 6 24% 10 40% 4 16% 5 20% 25
75 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 21 6 31.58% 9 47.37% 3 15.79% 1 5.26% 19
76 โรงเรียนไตรคามวิทยา 32 6 25% 8 33.33% 4 16.67% 6 25% 24
77 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 34 6 30% 5 25% 6 30% 3 15% 20
78 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 21 6 30% 5 25% 5 25% 4 20% 20
79 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 27 6 35.29% 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 17
80 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 24 6 30% 4 20% 3 15% 7 35% 20
81 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 21 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
82 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 21 6 28.57% 2 9.52% 7 33.33% 6 28.57% 21
83 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
84 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 43 5 17.86% 13 46.43% 4 14.29% 6 21.43% 28
85 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 30 5 17.86% 5 17.86% 10 35.71% 8 28.57% 28
86 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 14 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนผาขามวิทยายน 19 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
88 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 33 4 14.81% 7 25.93% 11 40.74% 5 18.52% 27
89 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 29 4 16.67% 7 29.17% 6 25% 7 29.17% 24
90 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 17 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
91 โรงเรียนซำยางวิทยายน 22 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 19
92 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 15 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
93 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 12 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
94 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 11 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
95 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 22 3 13.64% 5 22.73% 10 45.45% 4 18.18% 22
96 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 16 3 23.08% 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 13
97 โรงเรียนดงบังวิทยายน 12 3 30% 0 0% 4 40% 3 30% 10
98 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 28 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
101 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 16 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 13
102 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 14 2 15.38% 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 13
104 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 12 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
105 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 10 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
107 โรงเรียนกระแสพัฒนา 14 1 7.14% 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 14
108 โรงเรียนลำน้ำพอง 20 1 7.14% 2 14.29% 5 35.71% 6 42.86% 14
109 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 14 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
111 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
112 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 13 0 0% 1 8.33% 6 50% 5 41.67% 12
117 โรงเรียนญาณสังวร 5 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
118 โรงเรียนจันทวิทยาคม 6 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
121 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]