หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 635 13 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 29
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 637 13 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 26
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 618 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ลำดับที่ 1 - 6
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 618 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30 ลำดับที่ 1 - 6
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 113 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ลำดับที่ 1 - 3
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 634 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ลำดับที่ 1 - 12
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 634 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30 ลำดับที่ 1 - 11
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 615 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ลำดับที่ 1 - 5
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 615 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30 ลำดับที่ 1 - 7
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 113 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30 ลำดับที่ 1 - 2
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 615 14 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 10
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 618 14 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ลำดับที่ 1 - 3
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 113 14 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ลำดับที่ 1 - 2
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 634 14 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 11
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 111 14 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ลำดับที่ 1 - 2
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 113 14 ต.ค. 2559 13.00-16.30 ลำดับที่ 1 - 2
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]