หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 ณ กองอำนวยการ
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 433 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 433 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 435 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 435 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
9 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลาง สนามฟุตบอล 14 ต.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]